Wat bied ik?

  • Goede gesprekken

Objectief en respectvol wordt er naar je/u geluisterd om inzicht te creeren in gedachten, gevoelens en hoe daar mee om te gaan. 

  • Antwoorden op vragen en tips vanuit mijn eigen levenservaring

In de veilige omgeving waarin ik mij begeef kunnen we samen zoeken naar hoe je/u stappen wilt maken, alleen of samen met je/uw partner in deze fascinerende wereld.

  • Begeleiding en praktijk door middel van sm sessies

Zowel als Dominant als onderdanige kun je zelf heel veel doen om je hierin te ontwikkelen. SM handelingen (praktijk dus) kunnen worden uitgewerkt in samenspel met mij om zo te kijken waar en hoe je hier mee om kunt gaan. Opbouw van een spel, techniek van canen en zwepen, hoe werkt vernedering, wat kun je daar mee bereiken bij een onderdanige etc. 

Vaak zijn werkwijzen gebaseerd op wetenschap of vanuit een spiritueel oogpunt. Ik kijk en luister met mijn hart en werk naar aanleiding van emoties. 

Voor meer informatie: Info@o-counselingandmediation.com